http://www.colorwiki.com/wiki/Densitometer Colour Management Symposium FAG Vipdens, Bodini, xRite, betascreen, Gretag Macbeth, Mettler Toledo, barbieri electronic, spectro LFP qb - series 3, spectropad digipress, SpectroPad DOC Digital Output Control, spectro swing spectrophotometer for offset printing Portable, Benchtop, Color Calibration & Profiling i1 Basic Pro 2, Display Pro, i1iO ColorChecker Targets, Formulation & QC / QA Software, Scanning Instruments, Digital Color Standards, Mobile Apps, 361T, DensiEye 100, 331C 342C 301 Transition Densitometer, colormunki, eXact Xp Scan, MA-T 6 12 AutoQC, Ci64, CapSure, RM200QC,
Ten hang: Sửa rửa bản in (Plate cleaner Alu net) Bột phun chống thấm (Anti Set Off Powder Microspray powder 15B) Gel là giảm độ chảy của mực in Additive (Grafo gel) Kem tẩy rửa lô ép in (Anti-set ) Vecni phân tán dùng trên đơn vị mực(Ink Duct, Duct emulsion 640)(matt duct emulsion641) Vecni phân tán (Over Print Varnish, Coating, Sparcoat 650, 0035, 670, 680, 621 Vecni mực (Ink Duct, Duct Emulsion 640) Phụ gia vệ sinh máy móc (Pipe Cleaner, Clean set) Phụ gia trong dd làm ẩm (Aqua sec) Phụ gia cho: vecni mực (Cleanser Retarder) vecni (Special Cleaner,  Retader) (Flexopur) dung dịch tẩy rửa ( Copperising solution) mực in (Ink Additive, Grafo drier extra) Dung dịch: rửa máy in Rollerwash (Uniwash (low odour)) làm ẩm Fountain Solution ( Acedin D), ( UV fount)Stabilat D2010)cho máy tờ rời (Newsfount plus 1388) cho máy in cuộn làm sạch mực trên lô in(Rolfin spezial) chùi rửa mực in(UV wash 170, 173) rửa bản in ( Alu net) hiện kẽm (EP10 (+ve plate dev 1:10) bảo vệ sau phun (Thermo gum ) bảo vệ kẽm ( Gummin ) chống khô mực (Anti-skin(Aerosol) tẩy rửa bản in (plate clean) tẩy mực in (ink remover) lau chùi xử lí (Film cleaner frs) (UV wash) (Uniwash) xử lí bề mặt cao su(Repafix)
Techkon Modelle Dens, SpectroDens Basic, SpectroDens Advanced, SpectroDens Premium, SpectroPlate Start, SpectroPlate Expert, SpectroPlate All-Vision, SpectroJet, SpectroDrive, SpectroCheck, SpectroEdge, SpectroVision, SpectroBase Solid / Coffee / Liquid ExPresso, Expresso Pro Techkon iRegister for iPhone 4,5 or 6 Techkon iRegister Pro, Techkon Holding System T 120, RT 120, RS 400, RS 800, RMS 910, LP 20, 40, 52, 74, 102 Keywords Các TECHKON SPECTRO DENS mới thống nhất bốn thiết bị  trong một. Nó là một máy đo mật độ màu cho các bản in màu CMYK & CMYK OGV, máy đo  độ dày truyền tải và kính lúp được + Máy đo độ mờ (Opacity Meter). Spectro Photo Meter Kolorimeter Colour Colorimeter Đồng hồ đo màu Densitometer Đo mật độ optical density mật độ quang optische Dichte VINATAM-TECHKON DSC- FUJIFILM Description: May nha In Offset, TECHKON SpectroDens Basic Advanced Premium SpectroPlate Start Expert All-Vision, SpectroJet Drive Check Edge Vision. Dens, T 120 RT 120 RS 400 RS 800 RMS 910 LP 20 40 LT 52 74 102 Keywords: Density, Tỉ trọng Opacity Meter, Máy đo độ mờ SCTV & TVI Spot-Color-Tone-Value & Tone Value Increase Techkon Dens Spectro Dens Spektro Color Catcher, spectro photo meter, Colorimeter, GraCol G7, GrayGuide, Idealliance, UGRA, FOGRA,
VinaTam.com SpectroPlate VinaTam.com SpectroDENS New Generation SpectroDrive New Generation Vinatam.com Spectro Base Coffee Vinatam.com Techkon ChromaQA
Problems with Spot Color Tone Value (SCTV) and Spot Color Tone Value Increase? Maybe your pressroom densitometer still measuring tone value (dot area) of your spot colors using the old and out-dated Murray-Davis equation?  Do you get unsatisfactory results?  [Of Course - everyone does] Don’t worry, it is all over now. Benefit of the new industry standard ISO 20654:2017  which defines a clear metric for assessing intermediate tones of a spot ink. This method for the calculation of Spot Color Tone Value (SCTV) produces approximately  uniform visual spacing of tones between substrate and solid. First time ever. Across Offset, Flexo, Digital, Gravur*
Spot Color Tone Value (SCTV) in SpectroDens Đạt được Giá trị tông mày Spot với thiết bị SpectroDens Bạn có vấn đề với việc đạt được giá trị tông màu và muốn tăng lên được giá trị tông mày spot mong muốn? Có thể là do máy đo màu hiện tại của bạn chỉ có thể đo được giá trị tông màu (vùng tram) màu spot mà sử dụng công nghệ phương trình hạt tram Murray-Davis cũ và lỗi thời? Bạn có thế đạt được những kết quả mong đợi? (tất nhiên mọi người có đạt được). Đừng lo lắng, bây giờ tất cả đều chấm dứt. Những lợi ích của Tiêu chuẩn công nghiệp mới ISO 20654:2017 mà nó định hình một thước đo rõ ràng ngay cho những giá trị tông màu mực spot đang thực hiện. Phương pháp tính Các giá trị Tông màu Spot (SCTV) này giúp tạo ra 1 khoảng cách tông màu nhìn thấy được 1 cách gần như đồng nhất giữa vật liệu và mảng mực đậm đặc lần đầu tiên ứng dụng cho tất các phương pháp in offset, flexo, Digital và Ông đồng.

v7.00 | 69

tách màu điện tử, CTP separation, hệ màu Lab, L*a*b*, LAB color, in CMYK, CMYK printing, chuyển màu,  RGB transfer fromRGB color, delta E, máy đo màu, densitometer, thiết kế in ấn, printing design, đo hạt tram, dot gain measuring, chế bản điện từ, CTP, đo bản kẻm, plate meauring, kiểm soát màu điện tử, CTP color control, kiểm soát chất lượng bản kẽm, plate quality control, cân chỉnh, calibration, calip, cabliration, máy đo kẽm, bị lé màu, đo màu quang phổ, thiết bị quét màu, color scan equipment, quản lí màu, color control, thư viện màu, color library, hiệu chuẩn thiết bị, equipment cabliration, phân tích màu, color analysis analese,
© VinaTam Co. Ltd. Ho Chi Minh City, Nr.93-Street49-Ward Tan Ouy-District 7, and TECHKON 2017 | Phone +84-(0) 902 66 92 62  www.VinaTam.com
Color Measurement Easy to use

SpectroPlate - SpectroDens - SpectroDrive - SpectroJet - ChromaQA

VinaTam Co. Ltd.

Official TECHKON Distributor

+84 (0) 902 66 92 62

TECHKON Spectro Products: Easy to use = Always in use
SpectroDens New Generation is the first and only  Handheld & Scanning Spectro-Densitometer - Colorimeter in the market that includes this important new feature in compliance with ISO 20654:2017 This new Technology has the ability to save Millions of USD or Euros in the Printing Industry. Take your Share of Cost Savings with the new SpectroDens. Learn about this exciting & Cost saving new technology and their benefits. Look for the Webinar
TECHKON SCTV Spot Color Tone Value Webinar More Info More Info
VinaTam.com SpectroPlate VinaTam.com SpectroDENS New Generation SpectroDrive New Generation Vinatam.com Techkon ChromaQA

v7.00  69

© 2017, VinaTam Co. Ltd. and TECHKON, Ho Chi Minh City, Nr.93-Street49-Ward Tan Ouy-District 7, Phone +84-(0) 902 66 92 62 www.vinatam.com

SpectroPlate - SpectroDens - SpectroDrive - SpectroJet - ChromaQA

VinaTam Co. Ltd.

Official TECHKON Distributor

+84 (0) 902 66 92 62

Problems with Spot Color Tone Value (SCTV) and Spot Color Tone Value Increase? Maybe your pressroom densitometer still measuring tone value (dot area) of your spot colors using the old and out-dated Murray- Davis equation?  Do you get unsatisfactory results?  [Of Course - everyone does] Don’t worry, it is all over now. Benefit of the new industry standard ISO 20654:2017  which defines a clear metric for assessing intermediate tones of a spot ink. This method for the calculation of Spot Color Tone Value (SCTV) produces approximately  uniform visual spacing of tones between substrate and solid. First time ever. Across Offset, Flexo, Digital, Gravur*
Techkon Modelle Dens SpectroDens Basic, SpectroDens Advanced, SpectroDens Premium, SpectroPlate Start, SpectroPlate Expert, SpectroPlate All-Vision, SpectroJet, SpectroDrive, SpectroCheck SpectroEdge SpectroVision SpectroBase Solid / Coffee / Liquid ExPresso Expresso Pro Techkon iRegister for iPhone 4,5 or 6 Techkon iRegister Pro https://itunes.apple.com/us/app/iregis ter-pro/id518610538?mt=8 Techkon Holding System T 120, RT 120, RS 400, RS 800, RMS 910, LP 20, LP 40, LT 52, LT 74, LT 102 Keywords Các TECHKON SPECTRO DENS mới thống nhất bốn thiết bị  trong một. Nó là một máy đo mật độ màu cho các bản in màu CMYK & CMYK OGV, máy đo  độ dày truyền tải và kính lúp được + Máy đo độ mờ (Opacity Meter). TECHKON SpectroDens Basic Advanced Premium SpectroPlate Start Expert All-Vision, SpectroJet Drive Check Edge Vision. Dens, T 120 RT 120 RS 400 RS 800 RMS 910 LP 20 40 LT 52 74 102, Expresso Pro, iRegister Pro iPhone 4,5 or 6, Techkon Holding System, Spectro Photo Meter Kolorimeter Colour Colorimeter Đồng hồ đo màu Densitometer Đo mật độ optical density mật độ quang optische Dichte VINATAM-Printers Partner TECHKON DSC-FUJIFILM Description: May nha In Offset, Keywords: SpectroPhotoMeter Kolorimeter Colour Expresso Pro, iRegister Pro iPhone 4,5 or 6, Techkon Holding System, Density, Tỉ trọng Opacity Meter, Máy đo độ mờ SCTV & TVI Spot-Color-Tone-Value & Tone Value Increase Techkon Dens Spectro Dens Spektro Color Catcher spectro photo meter Colorimeter GraCol G7 GrayGuide Idealliance UGRA FOGRA
http://www.colorwiki.com/wiki/Densito meter Colour Management Symposium FAG Vipdens, Bodini, xRite, betascreen, Gretag Macbeth, Mettler Toledo, barbieri electronic, spectro LFP qb - series 3, spectropad digipress, SpectroPad DOC Digital Output Control, spectro swing spectrophotometer for offset printing Portable, Benchtop, Color Calibration & Profiling i1 Basic Pro 2, Display Pro, i1iO ColorChecker Targets, Formulation & QC / QA Software, Scanning Instruments, Digital Color Standards, Mobile Apps, 361T, DensiEye 100, 331C 342C 301 Transition Densitometer, colormunki, eXact Xp Scan, MA-T 6 12 AutoQC, Ci64, CapSure, RM200QC,
Ten hang: Sửa rửa bản in (Plate cleaner Alu net) Bột phun chống thấm (Anti Set Off Powder Microspray powder 15B) Gel là giảm độ chảy của mực in Additive (Grafo gel) Kem tẩy rửa lô ép in (Anti-set ) Vecni phân tán dùng trên đơn vị mực(Ink Duct, Duct emulsion 640)(matt duct emulsion641) Vecni phân tán (Over Print Varnish, Coating, Sparcoat 650, 0035, 670, 680, 621 Vecni mực (Ink Duct, Duct Emulsion 640) Phụ gia vệ sinh máy móc (Pipe Cleaner, Clean set) Phụ gia trong dd làm ẩm (Aqua sec) Phụ gia cho: vecni mực (Cleanser Retarder) vecni (Special Cleaner,  Retader) (Flexopur) dung dịch tẩy rửa ( Copperising solution) mực in (Ink Additive, Grafo drier extra) Dung dịch: rửa máy in Rollerwash (Uniwash (low odour)) làm ẩm Fountain Solution ( Acedin D), ( UV fount)Stabilat D2010)cho máy tờ rời (Newsfount plus 1388) cho máy in cuộn làm sạch mực trên lô in(Rolfin spezial) chùi rửa mực in(UV wash 170, 173) rửa bản in ( Alu net) hiện kẽm (EP10 (+ve plate dev 1:10) bảo vệ sau phun (Thermo gum ) bảo vệ kẽm ( Gummin ) chống khô mực (Anti-skin(Aerosol) tẩy rửa bản in (plate clean) tẩy mực in (ink remover) lau chùi xử lí (Film cleaner frs) (UV wash) (Uniwash) xử lí bề mặt cao su(Repafix)
TECHKON SpectroDENS Easy to us = Always in use
Color Measurement Easy to use
SpectroDens New Generation is the first and only  Handheld & Scanning Spectro-Densitometer - Colorimeter in the market that includes this important new feature in compliance with ISO 20654:2017 This new Technology has the ability to save Millions of USD or Euros in the Printing Industry. Take your Share of Cost Savings with a new SpectroDens. Learn about this exciting & Cost saving new technology and the benefits. Look for the Webinar
TECHKON SCTV Spot Color Tone Value Webinar
More Info More Info
Spot Color Tone Value (SCTV) in SpectroDens Đạt được Giá trị tông mày Spot với thiết bị SpectroDens Bạn có vấn đề với việc đạt được giá trị tông màu và muốn tăng lên được giá trị tông mày spot mong muốn? Có thể là do máy đo màu hiện tại của bạn chỉ có thể đo được giá trị tông màu (vùng tram) màu spot mà sử dụng công nghệ phương trình hạt tram Murray-Davis cũ và lỗi thời? Bạn có thế đạt được những kết quả mong đợi? (tất nhiên mọi người có đạt được). Đừng lo lắng, bây giờ tất cả đều chấm dứt. Những lợi ích của Tiêu chuẩn công nghiệp mới ISO 20654:2017 mà nó định hình một thước đo rõ ràng ngay cho những giá trị tông màu mực spot đang thực hiện. Phương pháp tính Các giá trị Tông màu Spot (SCTV) này giúp tạo ra 1 khoảng cách tông màu nhìn thấy được 1 cách gần như đồng nhất giữa vật liệu và mảng mực đậm đặc lần đầu tiên ứng dụng cho tất các phương pháp in                  offset, flexo,                                                       Digital và                                                          Ông đồng.
VinaTam.com SpectroPlate VinaTam.com SpectroDENS New Generation SpectroDrive New Generation Vinatam.com Spectro Base Coffee Vinatam.com Techkon ChromaQA
© 2017, VinaTam Co. Ltd. and TECHKON Ho Chi Minh City, Nr.93-Street49-Ward Tan Ouy-District 7, Phone +84-(0) 902 66 92 62         www.vinatam.com 

SpectroPlate - SpectroDens - SpectroDrive -

SpectroJet - ChromaQA

VinaTam Co. Ltd.

Official TECHKON Distributor

+84 (0) 902 66 92 62

Problems with Spot Color Tone Value (SCTV) and Spot Color Tone Value Increase? Maybe your pressroom densitometer still measuring tone value (dot area) of your spot colors using the old and out-dated Murray- Davis equation?  Do you get unsatisfactory results?  [Of Course - everyone does] Don’t worry, it is all over now. Benefit of the new industry standard ISO 20654:2017  which defines a clear metric for assessing intermediate tones of a spot ink. This method for the calculation of Spot Color Tone Value (SCTV) produces approximately  uniform visual spacing of tones between substrate and solid. First time ever. Across Offset, Flexo, Digital, Gravur*
Techkon Modelle Dens SpectroDens Basic, SpectroDens Advanced, SpectroDens Premium, SpectroPlate Start, SpectroPlate Expert, SpectroPlate All-Vision, SpectroJet, SpectroDrive, SpectroCheck SpectroEdge SpectroVision SpectroBase Solid / Coffee / Liquid ExPresso Expresso Pro Techkon iRegister for iPhone 4,5 or 6 Techkon iRegister Pro https://itunes.apple.com/us/app/iregister-pro/id518610538?mt=8 Techkon Holding System T 120, RT 120, RS 400, RS 800, RMS 910, LP 20, LP 40, LT 52, LT 74, LT 102 Keywords Các TECHKON SPECTRO DENS mới thống nhất bốn thiết bị  trong một. Nó là một máy đo mật độ màu cho các bản in màu CMYK & CMYK OGV, máy đo  độ dày truyền tải và kính lúp được + Máy đo độ mờ (Opacity Meter). TECHKON SpectroDens Basic Advanced Premium SpectroPlate Start Expert All-Vision, SpectroJet Drive Check Edge Vision. Dens, T 120 RT 120 RS 400 RS 800 RMS 910 LP 20 40 LT 52 74 102, Expresso Pro, iRegister Pro iPhone 4,5 or 6, Techkon Holding System, Spectro Photo Meter Kolorimeter Colour Colorimeter Đồng hồ đo màu Densitometer Đo mật độ optical density mật độ quang optische Dichte VINATAM-Printers Partner TECHKON DSC-FUJIFILM Description: May nha In Offset, Keywords: SpectroPhotoMeter Kolorimeter Colour Expresso Pro, iRegister Pro iPhone 4,5 or 6, Techkon Holding System, Density, Tỉ trọng Opacity Meter, Máy đo độ mờ SCTV & TVI Spot-Color-Tone-Value & Tone Value Increase Techkon Dens Spectro Dens Spektro Color Catcher spectro photo meter Colorimeter GraCol G7 GrayGuide Idealliance UGRA FOGRA
TECHKON SpectroDENS Easy to use = Always in use
SpectroDens New Generation is the first and only  Handheld & Scanning Spectro-Densitometer - Colorimeter in the market that includes this important new feature in compliance with ISO 20654:2017 This new Technology has the ability to save Millions of USD or Euros in the Printing Industry. Take your Share of Cost Savings with a new SpectroDens. Learn about this exciting & Cost saving new technology and the benefits. Look for the Webinar.
TECHKON SCTV Spot Color Tone Value Webinar
Color Management easy to use !
More Info More Info

v7.00  69

Spot Color Tone Value (SCTV) in SpectroDens Đạt được Giá trị tông mày Spot với thiết bị SpectroDens Bạn có vấn đề với việc đạt được giá trị tông màu và muốn tăng lên được giá trị tông mày spot mong muốn? Có thể là do máy đo màu hiện tại của bạn chỉ có thể đo được giá trị tông màu (vùng tram) màu spot mà sử dụng công nghệ phương trình hạt tram Murray-Davis cũ và lỗi thời? Bạn có thế đạt được những kết quả mong đợi? (tất nhiên mọi người có đạt được). Đừng lo lắng, bây giờ tất cả đều chấm dứt. Những lợi ích của Tiêu chuẩn công nghiệp mới ISO 20654:2017 mà nó định hình một thước đo rõ ràng ngay cho những giá trị tông màu mực spot đang thực hiện. Phương pháp tính Các giá trị Tông màu Spot (SCTV) này giúp tạo ra 1 khoảng cách tông màu nhìn thấy được 1 cách gần như đồng nhất giữa vật liệu và mảng mực đậm đặc lần đầu tiên ứng dụng cho tất các phương pháp in offset, flexo, Digital và Ông đồng.
http://www.colorwiki.com/wiki/Densitometer Colour Management Symposium FAG Vipdens, Bodini, xRite, betascreen, Gretag Macbeth, Mettler Toledo, barbieri electronic, spectro LFP qb - series 3, spectropad digipress, SpectroPad DOC Digital Output Control, spectro swing spectrophotometer for offset printing Portable, Benchtop, Color Calibration & Profiling i1 Basic Pro 2, Display Pro, i1iO ColorChecker Targets, Formulation & QC / QA Software, Scanning Instruments, Digital Color Standards, Mobile Apps, 361T, DensiEye 100, 331C 342C 301 Transition Densitometer, colormunki, eXact Xp Scan, MA-T 6 12 AutoQC, Ci64, CapSure, RM200QC,

v7.00 | 69

tách màu điện tử, CTP separation, hệ màu Lab, L*a*b*, LAB color, in CMYK, CMYK printing, chuyển màu RGB transfer from RGB color, delta E, máy đo màu, desitometer, thiết kế in ấn, printing design, đo hạt tram, dot gain measuring, chế bản điện từ, CTP, đo bản kẻm, plate meauring, kiểm soát màu điện tử, CTP color control, kiểm soát chất lượng bản kẽm, plate quality control, cân chỉnh, cabliration, máy đo kẽm, bị lé màu, đo màu quang phổ, thiết bị quét màu, color scan equipment, quản lí màu, color control, thư viện màu, color library, hiệu chuẩn thiết bị, equipment cabliration, phân tích màu, color analysis analese, Phân tích mã màu từ ảnh thật đơn giản, QC nha in mau in
© VinaTam Co. Ltd. Ho Chi Minh City, Nr.93-Street49-Ward Tan Ouy-District 7, and TECHKON 2017 | Phone +84-(0) 902 66 92 62  www.VinaTam.com
Color Measurement Easy to use

TECHKON Products from VinaTam

Official Distributor

Techkon Modelle 2017 / 2018 Dens, SpectroDens Basic, SpectroDens Advanced, SpectroDens Premium, SpectroPlate Start, SpectroPlate Expert, SpectroPlate All-Vision, SpectroJet, SpectroDrive New Generation, SpectroCheck, SpectroVision for Narrow Web, SpectroEdge, SpectroBase Solid / Coffee / Liquid ChromaQA ExPresso Software, Expresso Pro Software Former Models - still in Service! T 120, RT 120, RS 400, RS 800, RMS 910, LP 20, LP 40, LT 52, LT 74, LT 102,

TECHKON SpectroDens NG from VinaTam

Concerning colorimetric and densitometric measurements on printed products, the precise and compact hand-held measurement device SpectroDens is a real all-rounder. It is full of functions but nevertheless easy to use. Direct positioning of the measurement head on the measurement field ensures a secure and quick measurement. Liên quan đến việc đo màu sắc và quang phổ trên sản phẩm in, thì model SpectroDens là một sản phẩm đích thức chính xác và gọn nhẹ nhất. Thiết bị này có đầy đủ chức năng nhưng rất dể sử dụng. Đặt đầu đo vào vùng cần đo là có thể hiển thị ngay kết quả đo đảm bảo và nhanh chóng.
TECHKON SpectroPlate from VinaTam SpectroPlate is the ideal device for checking the quality of a printing plate. Today in the age of Computer-to- Plate it is obvious: Without quality control in pre-press, there is no guarantee for quality in print ! Model Spectro Plate là công cụ lý tưởng để kiểm tra chất lượng bản in. Đặc biệt ngày nay vào kỷ nguyên công nghệ dùng kẽm CTP, thì điều này càng hiển nhiên. Không có kiểm tra tốt chất lượng sản phẩm khâu trước in, thì cam đoan không thể nào có chất lượng in tốt!

TECHKON SpectroDrive from VinaTam

SpectroDrive is motorized and therefore scans a print control strip automatically. Both devices have a high speed of measurement in common and directly transfer the measurement data to the powerful but user-friendly Windows software TECHKON ExPresso or to other programs that control printing machines. Model SpectroDrive được cơ động hóa nên có thể scan thanh kiểm soát màu 1 cách tự động. Cả hai Model này điều có tốc độ đo cao và chuyển dữ liệu trực tiếp đến các software dùng WINDOWS hoặc các phần mềm khác đển kiểm soát máy in.
The advantages at a glance  Những Ưu điểm của TECHKON PRECISE Chính xác Patented measurement head for exact and direct positioning Precise spectral engine Automatic measurement function displays always the relevant values Measurement values can be memorized with date and time tag Devices are factory-made calibrated permanently Đầu đo có patent (pa-tăng) cho kết quả định vị chính xác và trực tiếp Động cơ đo màu chính xác Chức năng đo lường tự động luôn hiển thị các kết quả tương ứng Các giá trị đo lường được lưu nhớ theo ngày và lịch làm việc Các thiết bị được nhà máy calibrate (canh chỉnh) vĩnh viễn FAST Nhanh Immediately ready to use after switching on All measurement functions quickly accessible Quick measurement Up to 10.000 measurements per battery charge* Rechargeable high-capacity batteries; battery level control* USB port for easy and speedy transfer of measurement data to a PC Sẵn sàng sử dụng ngay sau khi bật công tắc Tất cả các chức năng đo lường được thao tác nhanh chóng Tốc độ đo nhanh nên có thể lên đến 10,000 thao tác trong 1 lần sạc pin* Pin công suất cao có thể sạc lại được, kiểm soát mức độ pin * Cổng USB giúp cho việc chuyển dữ liệu đo lường vào Vi tính dễ dàng và nhanh chóng ROBUST Chắc bền Robust design for reliable function in a harsh industrial environment Durable precision; device is maintenance free Thiết kế chắc bền đảm bảo sử dụng bền trong môi trường làm việc công nghiệp khắc nghiệc Tính chính xác bền; thiết bị được bảo hành miễn phí ERGONOMIC Dễ vận hành Ergonomically positioned, user-friendly measurement button Handy and compact Self-explanatory operation Định vị dễ dàng, các nút đo dễ sử dụng Việc vận hành dễ dàng tự hiển thị, dễ hiểu, thiết kế gọn nhẹ VERSATILE Nhiều công dụng Several dialog languages available Download of additional functions and device upgrades via PC Comprehensive software SpectroConnect included * except for SpectroJet Màn hình hiển thị nhiều ngôn ngữ Có thể download các chức năng cộng thêm và nâng cấp bằng PC Phần mềm SpectroConnect cho thiết bị Spectro rất dễ hiểu (trừ model Spectrojet)
TECHKON Spectro Products: Easy to use = Always in use
Manual Part 2 Manual Part 3

v7.00  69

© 2017, VinaTam Co. Ltd. and TECHKON, Ho Chi Minh City, Nr.93-Street49-Ward Tan Ouy-District 7, Phone +84-(0) 902 66 92 62 www.vinatam.com

TECHKON Products from VinaTam

Official Distributor

Techkon Modelle 2017 / 2018 Dens, SpectroDens Basic, SpectroDens Advanced, SpectroDens Premium, SpectroPlate Start, SpectroPlate Expert, SpectroPlate All-Vision, SpectroJet, SpectroDrive New Generation, SpectroCheck, SpectroVision for Narrow Web, SpectroEdge, SpectroBase Solid / Coffee / Liquid ChromaQA ExPresso Software, Expresso Pro Software Former Models - still in Service! T 120, RT 120, RS 400, RS 800, RMS 910, LP 20, LP 40, LT 52, LT 74, LT 102,

TECHKON SpectroDens NG from VinaTam

Concerning colorimetric and densitometric measurements on printed products, the precise and compact hand-held measurement device SpectroDens is a real all-rounder. It is full of functions but nevertheless easy to use. Direct positioning of the measurement head on the measurement field ensures a secure and quick measurement. Liên quan đến việc đo màu sắc và quang phổ trên sản phẩm in, thì model SpectroDens là một sản phẩm đích thức chính xác và gọn nhẹ nhất. Thiết bị này có đầy đủ chức năng nhưng rất dể sử dụng. Đặt đầu đo vào vùng cần đo là có thể hiển thị ngay kết quả đo đảm bảo và nhanh chóng.
TECHKON SpectroPlate from VinaTam SpectroPlate is the ideal device for checking the quality of a printing plate. Today in the age of Computer-to- Plate it is obvious: Without quality control in pre-press, there is no guarantee for quality in print ! Model Spectro Plate là công cụ lý tưởng để kiểm tra chất lượng bản in. Đặc biệt ngày nay vào kỷ nguyên công nghệ dùng kẽm CTP, thì điều này càng hiển nhiên. Không có kiểm tra tốt chất lượng sản phẩm khâu trước in, thì cam đoan không thể nào có chất lượng in tốt!

TECHKON SpectroDrive from VinaTam

SpectroDrive is motorized and therefore scans a print control strip automatically. Both devices have a high speed of measurement in common and directly transfer the measurement data to the powerful but user-friendly Windows software TECHKON ExPresso or to other programs that control printing machines. Model SpectroDrive được cơ động hóa nên có thể scan thanh kiểm soát màu 1 cách tự động. Cả hai Model này điều có tốc độ đo cao và chuyển dữ liệu trực tiếp đến các software dùng WINDOWS hoặc các phần mềm khác đển kiểm soát máy in.
The advantages at a glance  Những Ưu điểm của TECHKON PRECISE Chính xác Patented measurement head for exact and direct positioning Precise spectral engine Automatic measurement function displays always the relevant values Measurement values can be memorized with date and time tag Devices are factory-made calibrated permanently Đầu đo có patent (pa-tăng) cho kết quả định vị chính xác và trực tiếp Động cơ đo màu chính xác Chức năng đo lường tự động luôn hiển thị các kết quả tương ứng Các giá trị đo lường được lưu nhớ theo ngày và lịch làm việc Các thiết bị được nhà máy calibrate (canh chỉnh) vĩnh viễn FAST Nhanh Immediately ready to use after switching on All measurement functions quickly accessible Quick measurement Up to 10.000 measurements per battery charge* Rechargeable high-capacity batteries; battery level control* USB port for easy and speedy transfer of measurement data to a PC Sẵn sàng sử dụng ngay sau khi bật công tắc Tất cả các chức năng đo lường được thao tác nhanh chóng Tốc độ đo nhanh nên có thể lên đến 10,000 thao tác trong 1 lần sạc pin* Pin công suất cao có thể sạc lại được, kiểm soát mức độ pin * Cổng USB giúp cho việc chuyển dữ liệu đo lường vào Vi tính dễ dàng và nhanh chóng ROBUST Chắc bền Robust design for reliable function in a harsh industrial environment Durable precision; device is maintenance free Thiết kế chắc bền đảm bảo sử dụng bền trong môi trường làm việc công nghiệp khắc nghiệc Tính chính xác bền; thiết bị được bảo hành miễn phí ERGONOMIC Dễ vận hành Ergonomically positioned, user-friendly measurement button Handy and compact Self-explanatory operation Định vị dễ dàng, các nút đo dễ sử dụng Việc vận hành dễ dàng tự hiển thị, dễ hiểu, thiết kế gọn nhẹ VERSATILE Nhiều công dụng Several dialog languages available Download of additional functions and device upgrades via PC Comprehensive software SpectroConnect included * except for SpectroJet Màn hình hiển thị nhiều ngôn ngữ Có thể download các chức năng cộng thêm và nâng cấp bằng PC Phần mềm SpectroConnect cho thiết bị Spectro rất dễ hiểu (trừ model Spectrojet)
TECHKON SpectroDENS Easy to us = Always in use
Manual Part 2 Manual Part 3
© 2017, VinaTam Co. Ltd. and TECHKON Ho Chi Minh City, Nr.93-Street49-Ward Tan Ouy-District 7, Phone +84-(0) 902 66 92 62         www.vinatam.com 
Color Management easy to use !

TECHKON Products from VinaTam

Official Distributor

Techkon Modelle 2017 / 2018 Dens, SpectroDens Basic, SpectroDens Advanced, SpectroDens Premium, SpectroPlate Start, SpectroPlate Expert, SpectroPlate All- Vision, SpectroJet, SpectroDrive New Generation, SpectroCheck, SpectroVision for Narrow Web, SpectroEdge, SpectroBase Solid / Coffee / Liquid ChromaQA ExPresso Software, Expresso Pro Software Former Models - still in Service! T 120, RT 120, RS 400, RS 800, RMS 910, LP 20, LP 40, LT 52, LT 74, LT 102,

TECHKON SpectroDens NG from

VinaTam

Concerning colorimetric and densitometric measurements on printed products, the precise and compact hand-held measurement device SpectroDens is a real all-rounder. It is full of functions but nevertheless easy to use. Direct positioning of the measurement head on the measurement field ensures a secure and quick measurement. Liên quan đến việc đo màu sắc và quang phổ trên sản phẩm in, thì model SpectroDens là một sản phẩm đích thức chính xác và gọn nhẹ nhất. Thiết bị này có đầy đủ chức năng nhưng rất dể sử dụng. Đặt đầu đo vào vùng cần đo là có thể hiển thị ngay kết quả đo đảm bảo và nhanh chóng.
TECHKON SpectroPlate from VinaTam SpectroPlate is the ideal device for checking the quality of a printing plate. Today in the age of Computer-to- Plate it is obvious: Without quality control in pre-press, there is no guarantee for quality in print ! Model Spectro Plate là công cụ lý tưởng để kiểm tra chất lượng bản in. Đặc biệt ngày nay vào kỷ nguyên công nghệ dùng kẽm CTP, thì điều này càng hiển nhiên. Không có kiểm tra tốt chất lượng sản phẩm khâu trước in, thì cam đoan không thể nào có chất lượng in tốt!

TECHKON SpectroDrive from

VinaTam

SpectroDrive is motorized and therefore scans a print control strip automatically. Both devices have a high speed of measurement in common and directly transfer the measurement data to the powerful but user-friendly Windows software TECHKON ExPresso or to other programs that control printing machines. Model SpectroDrive được cơ động hóa nên có thể scan thanh kiểm soát màu 1 cách tự động. Cả hai Model này điều có tốc độ đo cao và chuyển dữ liệu trực tiếp đến các software dùng WINDOWS hoặc các phần mềm khác đển kiểm soát máy in.
The advantages at a glance  Những Ưu điểm của TECHKON PRECISE Chính xác Patented measurement head for exact and direct positioning Precise spectral engine Automatic measurement function displays always the relevant values Measurement values can be memorized with date and time tag Devices are factory-made calibrated permanently Đầu đo có patent (pa-tăng) cho kết quả định vị chính xác và trực tiếp Động cơ đo màu chính xác Chức năng đo lường tự động luôn hiển thị các kết quả tương ứng Các giá trị đo lường được lưu nhớ theo ngày và lịch làm việc Các thiết bị được nhà máy calibrate (canh chỉnh) vĩnh viễn FAST Nhanh Immediately ready to use after switching on All measurement functions quickly accessible Quick measurement Up to 10.000 measurements per battery charge* Rechargeable high-capacity batteries; battery level control* USB port for easy and speedy transfer of measurement data to a PC Sẵn sàng sử dụng ngay sau khi bật công tắc Tất cả các chức năng đo lường được thao tác nhanh chóng Tốc độ đo nhanh nên có thể lên đến 10,000 thao tác trong 1 lần sạc pin* Pin công suất cao có thể sạc lại được, kiểm soát mức độ pin * Cổng USB giúp cho việc chuyển dữ liệu đo lường vào Vi tính dễ dàng và nhanh chóng ROBUST Chắc bền Robust design for reliable function in a harsh industrial environment Durable precision; device is maintenance free Thiết kế chắc bền đảm bảo sử dụng bền trong môi trường làm việc công nghiệp khắc nghiệc Tính chính xác bền; thiết bị được bảo hành miễn phí ERGONOMIC Dễ vận hành Ergonomically positioned, user-friendly measurement button Handy and compact Self-explanatory operation Định vị dễ dàng, các nút đo dễ sử dụng Việc vận hành dễ dàng tự hiển thị, dễ hiểu, thiết kế gọn nhẹ VERSATILE Nhiều công dụng Several dialog languages available Download of additional functions and device upgrades via PC Comprehensive software SpectroConnect included * except for SpectroJet Màn hình hiển thị nhiều ngôn ngữ Có thể download các chức năng cộng thêm và nâng cấp bằng PC Phần mềm SpectroConnect cho thiết bị Spectro rất dễ hiểu (trừ model Spectrojet)
TECHKON SpectroDENS Easy to use = Always in use
Manual Part 2 Manual Part 3

v7.00  69

© VinaTam Co. Ltd. Ho Chi Minh City, Nr.93-Street49-Ward Tan Ouy-District 7, and TECHKON 2017 | Phone +84-(0) 902 66 92 62  www.VinaTam.com
Color Measurement Easy to use
SpectroDENS Premium  2017
So easy to use

TECHKON SpectroDens  Color-Densitometer

The new era in color measurement.

With the new SpectroDens generation TECHKON continues the success story of the SpectroDens hand-held devices in the long term. The goal during product development was: Keep proven concepts and integrate new meaningful technologies. The result sets a new standard.

A measurement device for all applications

SpectroDens is an all-purpose measurement device, that is universally used for quality control in the printing industry as well as for other tasks, where colors have to be judged critically & exact. SpectroDens has the individually adjustable display functions, which allows you to quickly set up the device for your particular job. The solid aluminum uni-body case makes the device a reliable tool even in a harsh industrial environment. Direct positioning of the measurement head on the measurement field ensures a secure and quick measurement. Single measurements & scan measurements can be done. Tracking wheels on the bottom of the device make it possible to scan very fast up to 200 color patches  (swatches) at once on a print control strip or test chart.

Three [3!] devices in one

As a spectro-photo-densitometer, SpectroDens combines the qualities of a highly accurate > Spectro-photometer and an easy-to-use > Densitometer. Plus the capabilities of an > Opacity-Meter. The Measurement is spectral, i. e. the entire color information – the spectral fingerprint of the color – is precisely registered. The data is converted into measurement data for descriptive analysis and display: > Densitometric data is widely used in quality control during the printing process. > Colorimetric data is used in the evaluation of print proofs, the creation of color profiles in color management as well as the color matching and formulation of inks.

Densitometry / Density measurement

A push of a button provides you with solid density as well as all useful additional information such as dot gain, dot area, gray balance and print contrast. In the automatic measurement mode the device always displays the relevant information in- stantly. You can even quickly and easily produce complete print-ing curves. The spectral measurement technology calculates not only density values for CMYK, but also exact data for the density of spot colors.

Colorimetry

All standard colorimetric functions are displayed clearly. Even the entire CIE L*a*b* color circle appears in the high resolution color display. As a result understanding CIE L*a*b* values becomes very easy and clear. In the color library 25.000 reference colors and complete digital color books can be saved.

Standardized measurement

Thanks to its ISO-compliant measuring head SpectroDens works strictly according to the standards valid for the graphic industry. Select different status filters for density measurement in the device settings. A special technical feature is the polariza-tion filter which can be switched on and off by a push of a but-ton and makes SpectroDens particularly good at evaluating the Ugra/Fogra media wedge.

Illuminants & Measuring Conditions M0, M1, M2, M3

Using the latest LED technology SpectroDens provides D50 illumination and therefore fulfills the M0, M1, M2, M3 measuring conditions in accordance to ISO 13655. The lifetime of the LED illumination is nearly unlimited. Moreover the new design of the direction-independent measuring head provides reliable mea-surements of a wide range of print media.

Software SpectroConnect

The supplied Windows-software TECHKON SpectroConnect provides the connection between SpectroDens and the PC via the micro-USB connector or via the optionally available WLAN-module. Measurement data can thus be comfortably processed on the PC and transferred, i.e. to Microsoft Excel™ or OpenOffice™. Use the color library to load complete digital color books quickly and easily into the device. An import of color values from xRite™ in CXF® format is possible as well. SpectroConnect is also the connecting module for other applications, e. g. programs for the production of printing curves, for colorimetric quality control or for checking the compliance of printing products to ISO standards.

Versions and functions of SpectroDENS

We supply SpectroDens in three types of performance packages: The model Basic with all density functions and the Advanced version which adds essential colorimetric functions and a color library. The fully equipped flagship model SpectroDens Premium meets all demands with regard to quality control. All SpectroDens devices can also be used for short scans and feature a brilliant color display. The LED technology provides measurement conditions M0, M1, M2, M3 according to ISO 13655. Optionally data transmission by means of a WLAN module is possible. SpectroDens can be upgraded post- purchase by program upload to higher versions (charged service). SpectroDens Basic > Automatic density > Density CMYK (with reference measurements) > Dot area > Dot gain > Print contrast > Gray and color balance > Ink trapping > Printing curve  > Density spectrum > Spectral density for spot colors > Trend function ExPresso mini > Slur/doubling > Dot area to Yule- Nielsen for printing plates SpectroDens Advanced Same functions as SpectroDens Basic and additionally: > CIE L*a*b* > ΔE*a*b* > CIE L*C*h*ab > CIE XYZ > CIE color circle > ΔE*cmc > ΔE*CIE94 > ΔE*CIE2000 > Remission spectrum > InkCheck: Color control of spot colors > Color library with up to 20 color books and a total number of 25000 reference values > Memory capacity for 3000 sample values and 300 reference values > GrayGuide (gray balance) according to Gracol G7™ SpectroDens Premium Same functions as SpectroDens Advanced and additionally: > Ugra/Fogra media wedge evaluation > ISO-Check: Color control according to ISO 12647 > CIE L*u*v*  > CIE L*C*h*uv > CIE xyY > DIN Lab99 > Metamery index > Whiteness > Yellowness > Pass/fail tolerance > Opacity > OBA-Check > Average   Software   > SpectroConnect requires Windows 7, 8 or 10 Contents   > Measurement device SpectroDens > Charging console with white standard and AC adapter with universal plugs > USB cable > CD with software Spectro-Connect > Manual with ISO 9000 compliant certificate (pdf on CD) > Manufacturer certificate Optional accessories   > Small apertures > Print control strip TCS Digital > Color reference SpectroCheck > WLAN-module Specifications Measurement geometry: 0° / 45° optics according to ISO 5-4 Spectral range:        400 to 700 nm in 10 nm steps, Spectral resolution:  10 nm, Pixel distance sensor:  < 3 nm Polarization filter: Twice linear crossed, switched on and off per button release Measurement time: Approx. 1 sec. per measurement; max. 10 seconds in scan White-Reference- Mode:   Absolute and relative;  absolute white standard integrated in charging console Illumination types:  A, C, D50, D65, F 2, F 7, F 11. Standard observer:   2°, 10° Density filter: DIN 16536, DIN 16536 NB, ISO/ANSI T, ISO/ANSI I,  ISO E;  spectral density Dmax Density measurement range: 0.00 – 2.50 D Repeatability: 0.01 D; 0.03 CIE ∆E*a*b* Inter-instrument-agreement: 0.01 D; 0.3 CIE ∆E*a*b*  Display: Color LC backlight display, anti-reflective, 320 x 240 pixels Power supply  Rechargeable LiFePO4 battery, regulated recharge via  charging console with AC adapter, 100 – 240 V, 47 – 63 Hz,  approx. 10000 measurements per battery charge,  Battery level control Communication port: USB; WLAN module optional Weight: 495 grams Dimensions: 62 x 50 x 185 mm (approx. 2.4 x 2.0 x 7.3 inches) System requirements for TECHKON software: Windows 7, 8 or 10; 32- and 64-bit, minimum: IBM-compatible PC with Intel Core Duo processor or comparable processor, i5 Processor is recommended. 4 GB RAM, 2 USB ports

v7.00 | 69

TECHKON Spectro Products: Easy to use = Always in use

TECHKON SpectroDens  Color-Densitometer

The new era in color measurement.

With the new SpectroDens generation TECHKON continues the success story of the SpectroDens hand-held devices in the long term. The goal during product development was: Keep proven concepts and integrate new meaningful technologies. The result sets a new standard.

A measurement device for all applications

SpectroDens is an all-purpose measurement device, that is universally used for quality control in the printing industry as well as for other tasks, where colors have to be judged critically & exact. SpectroDens has the individually adjustable display functions, which allows you to quickly set up the device for your particular job. The solid aluminum uni-body case makes the device a reliable tool even in a harsh industrial environment. Direct positioning of the measurement head on the measurement field ensures a secure and quick measurement. Single measurements & scan measurements can be done. Tracking wheels on the bottom of the device make it possible to scan very fast up to 200 color patches  (swatches) at once on a print control strip or test chart.

Three [3!] devices in one

As a spectro-photo-densitometer, SpectroDens combines the qualities of a highly accurate > Spectro-photometer and an easy-to-use > Densitometer. Plus the capabilities of an > Opacity-Meter. The Measurement is spectral, i. e. the entire color information – the spectral fingerprint of the color – is precisely registered. The data is converted into measurement data for descriptive analysis and display: > Densitometric data is widely used in quality control during the printing process. > Colorimetric data is used in the evaluation of print proofs, the creation of color profiles in color management as well as the color matching and formulation of inks.

Densitometry / Density measurement

A push of a button provides you with solid density as well as all useful additional information such as dot gain, dot area, gray balance and print contrast. In the automatic measurement mode the device always displays the relevant information in-stantly. You can even quickly and easily produce complete print-ing curves. The spectral measurement technology calculates not only density values for CMYK, but also exact data for the density of spot colors.

Colorimetry

All standard colorimetric functions are displayed clearly. Even the entire CIE L*a*b* color circle appears in the high resolution color display. As a result understanding CIE L*a*b* values becomes very easy and clear. In the color library 25.000 reference colors and complete digital color books can be saved.

Standardized measurement

Thanks to its ISO-compliant measuring head SpectroDens works strictly according to the standards valid for the graphic industry. Select different status filters for density measurement in the device settings. A special technical feature is the polariza-tion filter which can be switched on and off by a push of a but-ton and makes SpectroDens particularly good at evaluating the Ugra/Fogra media wedge.

Illuminants & Measuring Conditions M0, M1, M2, M3

Using the latest LED technology SpectroDens provides D50 illumination and therefore fulfills the M0, M1, M2, M3 measuring conditions in accordance to ISO 13655. The lifetime of the LED illumination is nearly unlimited. Moreover the new design of the direction-independent measuring head provides reliable mea- surements of a wide range of print media.

Software SpectroConnect

The supplied Windows-software TECHKON SpectroConnect provides the connection between SpectroDens and the PC via the micro-USB connector or via the optionally available WLAN-module. Measurement data can thus be comfortably processed on the PC and transferred, i.e. to Microsoft Excel™ or OpenOffice™. Use the color library to load complete digital color books quickly and easily into the device. An import of color values from xRite™ in CXF® format is possible as well. SpectroConnect is also the connecting module for other applications, e. g. programs for the production of printing curves, for colorimetric quality control or for checking the compliance of printing products to ISO standards.

Versions and functions of SpectroDENS

We supply SpectroDens in three types of performance packages: The model Basic with all density functions and the Advanced version which adds essential colorimetric functions and a color library. The fully equipped flagship model SpectroDens Premium meets all demands with regard to quality control. All SpectroDens devices can also be used for short scans and feature a brilliant color display. The LED technology provides measurement conditions M0, M1, M2, M3 according to ISO 13655. Optionally data transmission by means of a WLAN module is possible. SpectroDens can be upgraded post-purchase by program upload to higher versions (charged service). SpectroDens Basic > Automatic density > Density CMYK (with reference measurements) > Dot area > Dot gain > Print contrast > Gray and color balance > Ink trapping > Printing curve  > Density spectrum > Spectral density for spot colors > Trend function ExPresso mini > Slur/doubling > Dot area to Yule-Nielsen for printing plates SpectroDens Advanced Same functions as SpectroDens Basic and additionally: > CIE L*a*b* > ΔE*a*b* > CIE L*C*h*ab > CIE XYZ > CIE color circle > ΔE*cmc > ΔE*CIE94 > ΔE*CIE2000 > Remission spectrum > InkCheck: Color control of spot colors > Color library with up to 20 color books and a total number of 25000 reference values > Memory capacity for 3000 sample values and 300 reference values > GrayGuide (gray balance) according to Gracol G7™ SpectroDens Premium Same functions as SpectroDens Advanced and additionally: > Ugra/Fogra media wedge evaluation > ISO-Check: Color control according to ISO 12647 > CIE L*u*v*  > CIE L*C*h*uv > CIE xyY > DIN Lab99 > Metamery index > Whiteness > Yellowness > Pass/fail tolerance > Opacity > OBA-Check > Average   Software   > SpectroConnect requires Windows 7, 8 or 10 Contents   > Measurement device SpectroDens > Charging console with white standard and AC adapter with universal plugs > USB cable > CD with software Spectro-Connect > Manual with ISO 9000 compliant certificate (pdf on CD) > Manufacturer certificate Optional accessories   > Small apertures > Print control strip TCS Digital > Color reference SpectroCheck > WLAN-module Specifications Measurement geometry: 0° / 45° optics according to ISO 5-4 Spectral range:        400 to 700 nm in 10 nm steps, Spectral resolution:  10 nm, Pixel distance sensor:  < 3 nm Polarization filter: Twice linear crossed, switched on and off per button release Measurement time: Approx. 1 sec. per measurement; max. 10 seconds in scan White-Reference- Mode:   Absolute and relative;  absolute white standard integrated in charging console Illumination types:  A, C, D50, D65, F 2, F 7, F 11. Standard observer:   2°, 10° Density filter: DIN 16536, DIN 16536 NB, ISO/ANSI T, ISO/ANSI I,  ISO E;  spectral density Dmax Density measurement range: 0.00 – 2.50 D Repeatability: 0.01 D; 0.03 CIE ∆E*a*b* Inter-instrument-agreement: 0.01 D; 0.3 CIE ∆E*a*b*  Display: Color LC backlight display, anti-reflective, 320 x 240 pixels Power supply  Rechargeable LiFePO4 battery, regulated recharge via  charging console with AC adapter, 100 – 240 V, 47 – 63 Hz,  approx. 10000 measurements per battery charge,  Battery level control Communication port: USB; WLAN module optional Weight: 495 grams Dimensions: 62 x 50 x 185 mm (approx. 2.4 x 2.0 x 7.3 inches) System requirements for TECHKON software: Windows 7, 8 or 10; 32- and 64-bit, minimum: IBM-compatible PC with Intel Core Duo processor or comparable processor, i5 Processor is recommended. 4 GB RAM, 2 USB ports
Color Management easy to use !

v7.00  69

© 2017, VinaTam Co. Ltd. and TECHKON, Ho Chi Minh City, Nr.93-Street49-Ward Tan Ouy-District 7, Phone +84-(0) 902 66 92 62 www.vinatam.com
SpectroDENS Premium  2017
So easy to use
TECHKON SpectroDENS Easy to us = Always in use
© 2017, VinaTam Co. Ltd. and TECHKON Ho Chi Minh City, Nr.93-Street49-Ward Tan Ouy-District 7, Phone +84-(0) 902 66 92 62         www.vinatam.com 
Color Management easy to use !
SpectroDENS Premium  2017
So easy to use
TECHKON SpectroDENS Easy to use = Always in use

v7.00  69

TECHKON SpectroDens  Color-

Densitometer

The new era in color measurement.

With the new SpectroDens generation TECHKON continues the success story of the SpectroDens hand-held devices in the long term. The goal during product development was: Keep proven concepts and integrate new meaningful technologies. The result sets a new standard.

A measurement device for all applications

SpectroDens is an all-purpose measurement device, that is universally used for quality control in the printing industry as well as for other tasks, where colors have to be judged critically & exact. SpectroDens has the individually adjustable display functions, which allows you to quickly set up the device for your particular job. The solid aluminum uni-body case makes the device a reliable tool even in a harsh industrial environment. Direct positioning of the measurement head on the measurement field ensures a secure and quick measurement. Single measurements & scan measurements can be done. Tracking wheels on the bottom of the device make it possible to scan very fast up to 200 color patches  (swatches) at once on a print control strip or test chart.

Three [3!] devices in one

As a spectro-photo-densitometer, SpectroDens combines the qualities of a highly accurate > Spectro-photometer and an easy-to-use > Densitometer. Plus the capabilities of an > Opacity-Meter. The Measurement is spectral, i. e. the entire color information – the spectral fingerprint of the color – is precisely registered. The data is converted into measurement data for descriptive analysis and display: > Densitometric data is widely used in quality control during the printing process. > Colorimetric data is used in the evaluation of print proofs, the creation of color profiles in color management as well as the color matching and formulation of inks.

Densitometry / Density measurement

A push of a button provides you with solid density as well as all useful additional information such as dot gain, dot area, gray balance and print contrast. In the automatic measurement mode the device always displays the relevant information in-stantly. You can even quickly and easily produce complete print-ing curves. The spectral measurement technology calculates not only density values for CMYK, but also exact data for the density of spot colors.

Colorimetry

All standard colorimetric functions are displayed clearly. Even the entire CIE L*a*b* color circle appears in the high resolution color display. As a result understanding CIE L*a*b* values becomes very easy and clear. In the color library 25.000 reference colors and complete digital color books can be saved.

Standardized measurement

Thanks to its ISO-compliant measuring head SpectroDens works strictly according to the standards valid for the graphic industry. Select different status filters for density measurement in the device settings. A special technical feature is the polariza-tion filter which can be switched on and off by a push of a but-ton and makes SpectroDens particularly good at evaluating the Ugra/Fogra media wedge.

Illuminants & Measuring Conditions M0, M1,

M2, M3

Using the latest LED technology SpectroDens provides D50 illumination and therefore fulfills the M0, M1, M2, M3 measuring conditions in accordance to ISO 13655. The lifetime of the LED illumination is nearly unlimited. Moreover the new design of the direction-independent measuring head provides reliable mea-surements of a wide range of print media.

Software SpectroConnect

The supplied Windows-software TECHKON SpectroConnect provides the connection between SpectroDens and the PC via the micro-USB connector or via the optionally available WLAN- module. Measurement data can thus be comfortably processed on the PC and transferred, i.e. to Microsoft Excel™ or OpenOffice™. Use the color library to load complete digital color books quickly and easily into the device. An import of color values from xRite™ in CXF® format is possible as well. SpectroConnect is also the connecting module for other applications, e. g. programs for the production of printing curves, for colorimetric quality control or for checking the compliance of printing products to ISO standards.

Versions and functions of SpectroDENS

We supply SpectroDens in three types of performance packages: The model Basic with all density functions and the Advanced version which adds essential colorimetric functions and a color library. The fully equipped flagship model SpectroDens Premium meets all demands with regard to quality control. All SpectroDens devices can also be used for short scans and feature a brilliant color display. The LED technology provides measurement conditions M0, M1, M2, M3 according to ISO 13655. Optionally data transmission by means of a WLAN module is possible. SpectroDens can be upgraded post-purchase by program upload to higher versions (charged service). SpectroDens Basic > Automatic density > Density CMYK (with reference measurements) > Dot area > Dot gain > Print contrast > Gray and color balance > Ink trapping > Printing curve  > Density spectrum > Spectral density for spot colors > Trend function ExPresso mini > Slur/doubling > Dot area to Yule-Nielsen for printing plates SpectroDens Advanced Same functions as SpectroDens Basic and additionally: > CIE L*a*b* > ΔE*a*b* > CIE L*C*h*ab > CIE XYZ > CIE color circle > ΔE*cmc > ΔE*CIE94 > ΔE*CIE2000 > Remission spectrum > InkCheck: Color control of spot colors > Color library with up to 20 color books and a total number of 25000 reference values > Memory capacity for 3000 sample values and 300 reference values > GrayGuide (gray balance) according to Gracol G7™ SpectroDens Premium Same functions as SpectroDens Advanced and additionally: > Ugra/Fogra media wedge evaluation > ISO-Check: Color control according to ISO 12647 > CIE L*u*v*  > CIE L*C*h*uv > CIE xyY > DIN Lab99 > Metamery index > Whiteness > Yellowness > Pass/fail tolerance > Opacity > OBA-Check > Average   Software   > SpectroConnect requires Windows 7, 8 or 10 Contents   > Measurement device SpectroDens > Charging console with white standard and AC adapter with universal plugs > USB cable > CD with software Spectro-Connect > Manual with ISO 9000 compliant certificate (pdf on CD) > Manufacturer certificate Optional accessories   > Small apertures > Print control strip TCS Digital > Color reference SpectroCheck > WLAN-module Specifications Measurement geometry: 0° / 45° optics according to ISO 5-4 Spectral range:        400 to 700 nm in 10 nm steps, Spectral resolution:  10 nm, Pixel distance sensor:  < 3 nm Polarization filter: Twice linear crossed, switched on and off per button release Measurement time: Approx. 1 sec. per measurement; max. 10 seconds in scan White-Reference- Mode:   Absolute and relative;  absolute white standard integrated in charging console Illumination types:  A, C, D50, D65, F 2, F 7, F 11. Standard observer:   2°, 10° Density filter: DIN 16536, DIN 16536 NB, ISO/ANSI T, ISO/ANSI I,  ISO E;  spectral density Dmax Density measurement range: 0.00 – 2.50 D Repeatability: 0.01 D; 0.03 CIE ∆E*a*b* Inter-instrument-agreement: 0.01 D; 0.3 CIE ∆E*a*b*  Display: Color LC backlight display, anti-reflective, 320 x 240 pixels Power supply  Rechargeable LiFePO4 battery, regulated recharge via  charging console with AC adapter, 100 – 240 V, 47 – 63 Hz,  approx. 10000 measurements per battery charge,  Battery level control Communication port: USB; WLAN module optional Weight: 495 grams Dimensions: 62 x 50 x 185 mm (approx. 2.4 x 2.0 x 7.3 inches) System requirements for TECHKON software: Windows 7, 8 or 10; 32- and 64-bit, minimum: IBM- compatible PC with Intel Core Duo processor or comparable processor, i5 Processor is recommended. 4 GB RAM, 2 USB ports

v7.00 | 69

© VinaTam Co. Ltd. Ho Chi Minh City, Nr.93-Street49-Ward Tan Ouy-District 7, and TECHKON 2017 | Phone +84-(0) 902 66 92 62  www.VinaTam.com
Color Measurement Easy to use

Store

Special Sales Offer, sold under “ first-come, first-get” condition.

TECHKON SpectroDENS Basic

This is a former DEMO Device. Last Service was 2015. Device Check fresh March 2018. This Spectro Dens Basic is in really good condition. See Pictures below. It has the most needed Functions: Automatic Density, Densities CMYK, Dot Area %, DotGain/Contrast, Trapping. Sold “as-is”. Can be tested. $2000.00    [VAT not included]               Call 0902 66 92 62
TECHKON Spectro Products: Easy to use = Always in use

v7.00  69

© 2017, VinaTam Co. Ltd. and TECHKON, Ho Chi Minh City, Nr.93-Street49-Ward Tan Ouy-District 7, Phone +84-(0) 902 66 92 62 www.vinatam.com

Store

Special Sales Offer, sold under “ first-come, first-get” condition.

TECHKON SpectroDENS Basic

This is a former DEMO Device. Last Service was 2015. Device Check fresh March 2018. This Spectro Dens Basic is in really good condition. See Pictures below. It has the most needed Functions: Automatic Density, Densities CMYK, Dot Area %, DotGain/Contrast, Trapping. Sold “as-is”. Can be tested. $2000.00    [VAT not included]               Call 0902 66 92 62
TECHKON SpectroDENS Easy to us = Always in use
© 2017, VinaTam Co. Ltd. and TECHKON Ho Chi Minh City, Nr.93-Street49-Ward Tan Ouy-District 7, Phone +84-(0) 902 66 92 62         www.vinatam.com 
Color Management easy to use !

SPECIAL OFFER!

Voluptate cupidatat ullamco dolor in duis qui magna do duis laboris veniam esse dolore mollit commodo proident nisi. Id, ullamco dolor in amet. Ullamco ad incididunt est. Ad dolore mollit irure veniam sunt. Magna irure incididunt, ipsum quis labore mollit culpa cillum irure in voluptate, mollit dolore reprehenderit consequat. $0.00

TECHKON SpectroDENS Basic

This is a former DEMO Device. Last Service was 2015. Device Check fresh March 2018. This Spectro Dens Basic is in really good condition. See Pictures below. It has the most needed Functions: Automatic Density, Densities CMYK, Dot Area %, DotGain/Contrast, Trapping. Sold “as-is”. Can be tested. $2000.00    [VAT not inculed] Call 0902 66 92 62

v7.00  69

v7.00 | 69

© VinaTam Co. Ltd. Ho Chi Minh City, Nr.93-Street49-Ward Tan Ouy-District 7, and TECHKON 2017 | Phone +84-(0) 902 66 92 62  www.VinaTam.com
Color Measurement Easy to use

Gallery

Some picture about the TECHKON Devices.
TECHKON Spectro Products: Easy to use = Always in use

v7.00  69

© 2017, VinaTam Co. Ltd. and TECHKON, Ho Chi Minh City, Nr.93-Street49-Ward Tan Ouy-District 7, Phone +84-(0) 902 66 92 62 www.vinatam.com

Gallery

Some picture about the TECHKON Devices.
TECHKON SpectroDENS Easy to us = Always in use
© 2017, VinaTam Co. Ltd. and TECHKON Ho Chi Minh City, Nr.93-Street49-Ward Tan Ouy-District 7, Phone +84-(0) 902 66 92 62         www.vinatam.com 
Color Management easy to use !

Gallery

Some picture about the TECHKON Devices.
TECHKON SpectroDENS Easy to use = Always in use

v7.00  69

v7.00 | 69

how to Contact us ... eMail the best way is to contact via eMail: Landline Phone: +84. 28. 377 12 762 FAX From Vietnam, dial:     0. 28. 377 12 508 From International: +84. 28. 377 12 508 Telefon & SMS Our Office welcomes your call in different languages: Tieng Viet:                       0.1273 9986 01   Ms. Loan English & Tieng Viet:       0.902 66 92 62   English & Deutsch:        +84.1273 9986 11   General Office hours: 8 to 5 local time In urgent cases and all oversea Callers: Please fell free to call any time: +84.1273.99.86.11 Skype & Voice-over-IP:    available Please schedule a Call-time Postal Address VINA TÂM CO. LTD. No. 93, Street 49, W. TAN QUY, D7, Ho Chi Minh City, ZIP-Code 700000 VIET NAM Visitors We always like to see you, Please Call and make an appointment and we will be happy to see you soon. Directions Just look at Google Maps: Geo-Coordinates N10.7415,  E106.71556
Liên hệ với chúng tôi cách tốt nhất là bằng e-mail: Giờ làm việc:  từ 8 đến 5 giờ FAX       Gọi trong nước      0. 28. 377 12 508  Gọi từ các nước khác  +84. 28. 377 12 508 Telefon & SMS Có thể gọi chúng tôi theo các ngôn ngữ sau: Tiếng Việt: 0.1273.99.86.01. Cô Loan Số hot line: +84.(0) 902 66 92 62
Địa chỉ thư tín: Công ty TNHH VINA TÂM 93, đường 49, P. TAN QUY, Quận 7, TP Hồ Chí Minh,      (ZIP 700000) Việt Nam
office      vinatam.com
Công ty VINA TÂM  No. 93, đường 49, P. Tan Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Tĩnh,  Tại đây chúng tôi có kho đủ để cung cấp hàng khi khách hàng cần gấp.
Tọa độ địa lý: N10.7415,  E106.71556  (hãy nhìn vào Google Earth)
Nhấn vào đây để xem chỉ dẫn đường
© VinaTam Co. Ltd. Ho Chi Minh City, Nr.93-Street49-Ward Tan Ouy-District 7, and TECHKON 2017 | Phone +84-(0) 902 66 92 62  www.VinaTam.com
TECHKON Spectro Products: Easy to use = Always in use
Link to Google Maps Link to Google Maps

v7.00  69

© 2017, VinaTam Co. Ltd. and TECHKON, Ho Chi Minh City, Nr.93-Street49-Ward Tan Ouy-District 7, Phone +84-(0) 902 66 92 62 www.vinatam.com
TECHKON SpectroDENS Easy to us = Always in use

Contact Us

Liên hệ với chúng tôi cách tốt nhất là bằng e-mail: Giờ làm việc:  từ 8 đến 5 giờ FAX       Gọi trong nước   0. 28. 377 12 508  Gọi từ các nước khác  +84. 28. 377 12 508 Telefon & SMS Có thể gọi chúng tôi theo các ngôn ngữ sau: ĐT:                      + 84. 28. 377 12 762 Tiếng Việt:     0.1273.99.86.01. Cô Loan Số hot line:     +84.(0) 902 66 92 62
Địa chỉ thư tín: Công ty TNHH VINA TÂM 93, đường 49, P. TAN QUY, Quận 7, TP Hồ Chí Minh (ZIP700000) Việt Nam
Nhấn vào đây để xem chỉ dẫn đường
Link to Google Maps Link to Google Maps
how to Contact us ... eMail the best way is to contact via eMail: FAX From Vietnam, dial:     0. 28. 377 12 508 From International: +84. 28. 377 12 508 Telefon & SMS Our Office welcomes your call in different languages: Landline Phone:     +84. 28. 377 12 762 Tieng Viet:                         0.1273 9986 01   Ms. Loan English & Tieng Viet:         0.902 66 92 62 English & Deutsch:        +84.1273 9986 11   General Office hours:             8 to 5 local time Skype & Voice-over-IP:    available Please schedule a Call-time Postal Address VINA TÂM CO. LTD. No. 93, Street 49, W. TAN QUY, D7, Ho Chi Minh City, ZIP-Code 700000 VIET NAM Visitors We always like to see you, Please Call and make an appointment and we will be happy to see you soon. Directions Just look at Google Maps: Geo-Coordinates N10.7415,  E106.71556
office      vinatam.com office      vinatam.com
Địa chỉ thư tín: Công ty TNHH VINA TÂM 93, đường 49, P. TAN QUY, Quận 7, TP Hồ Chí Minh,      (ZIP 700000) Việt Nam
Nhấn vào đây để xem chỉ dẫn đường
office      vinatam.com
© 2017, VinaTam Co. Ltd. and TECHKON Ho Chi Minh City, Nr.93-Street49-Ward Tan Ouy-District 7, Phone +84-(0) 902 66 92 62         www.vinatam.com 
Color Management easy to use !
TECHKON SpectroDENS Easy to use = Always in use
Liên hệ với chúng tôi cách tốt nhất là bằng e-mail:
Link to Google Maps Link to Google Maps
Giờ làm việc:  từ 8 đến 5 giờ FAX       Gọi trong nước      0. 28. 377 12 508  Gọi từ các nước khác  +84. 28. 377 12 508 Telefon & SMS Có thể gọi chúng tôi theo các ngôn ngữ sau: Tiếng Việt: 0.1273.99.86.01. Cô Loan Tiếng  Anh và Đức:  0.1273.99.86.01 & 11 Số hot line: +84.(0) 902 66 92 62
how to Contact us ... eMail the best way is to contact via eMail: Landline Phone: +84. 28. 377 12 762 FAX From Vietnam, dial:     0. 28. 377 12 508 From International: +84. 28. 377 12 508 Telefon & SMS Our Office welcomes your call in different languages: Tieng Viet:                       0.1273 9986 01   Ms. Loan English & Tieng Viet:       0.902 66 92 62   English & Deutsch:        +84.1273 9986 11   General Office hours: 8 to 5 local time In urgent cases and all oversea Callers: Please fell free to call any time: +84.1273.99.86.11 Skype & Voice-over-IP:    available Please schedule a Call-time Postal Address VINA TÂM CO. LTD. No. 93, Street 49, W. TAN QUY, D7, Ho Chi Minh City, ZIP-Code 700000 VIET NAM Visitors We always like to see you, Please Call and make an appointment and we will be happy to see you soon. Directions Just look at Google Maps: Geo-Coordinates N10.7415,  E106.71556
office      vinatam.com

v7.00  69

v7.00 | 69

© VinaTam Co. Ltd. Ho Chi Minh City, Nr.93-Street49-Ward Tan Ouy-District 7, and TECHKON 2017 | Phone +84-(0) 902 66 92 62  www.VinaTam.com

About TECHKON

by VinaTam Co. Ltd. as Official Distributor The world of TECHKON  | Made in GERMANY As a long-established German high-tec company TECHKON has more than 34 years of experience in the development and manufacture of high-quality spectral measurement technology. Core area is the development of products for quality control in the printing industry. The color measurement instruments of the TECHKON Spectro series are regarded as the industry benchmark. Another focus is the product range of material analysis solutions with SpectroBase as our main product.
Managing Director & Head of Operations [VinaTam.com] Vinatam Director: Head of Technology TECHKON SPECTRO DENS [VinaTam.com]
Vài nét về công ty VINA TÂM Tầm nhìn chủ đạo “Chúng tôi cung cấp vật tư, nguyên liệu cho ngành in, cung cấp máy móc cũ và mới, tư vấn và đào tạo theo yêu cầu nhằm giúp tăng giá trị gia tăng, tính cạnh tranh hữu hiệu cho khách hàng”. Đối tượng khách hàng là: các công ty, nhà in, nhà xuất bản và các cá nhân hoặc tổ chức cần các giải pháp về in ấn, đóng gói và bao bì, cũng như các giải pháp bảo mật trong đóng gói và in ấn tiền tệ. Giá trị chính của chúng tôi Chúng tôi hợp tác bình đẳng với các đối tác và mong muốn các đối tác hợp tác bình đẳng với chúng tôi. Chúng tôi cam kết phục vụ khách hàng với thái độ tốt nhất.
Über VINA TÂM  "Wir bieten Service und Produkte für unsere Kundschaft. Dies sind Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Materialien, neue und gebrauchte Machinen sowie Systeme, Beratungsdienstleistungen und Trainings welche notwendig und/oder sinnvoll sind, um die wirtschaftliche Konkurenzfähigkeit unserer Kunden zu erhöhen." Dies sind insbesondere: Druckereien, Verlage sowie alle die drucken oder Druckprodukte professionell anwenden. "Best-Practice" ist der Anspruch an uns selbst. Wir haben unseren Sitz in Vietnam, Ho Chi Minh City (Saigon). 
About VINA TÂM  "We market, service and produce consumables, materials, new and used machinery as well as systems, consultancy required to enhance the profitable competitiveness of our customers". That are: Printers, Publishers and all who use Print, Packaging and Labeling Solutions, as well as Security Solutions in Pack & Print or Currency. We are commited to serve our customers with best practice solutions. We are a group of well experienced persons from the Graphics Industry. We speak Vietnamese, English and German.
One of our specific strengths is our ability to tailor our solutions to specific applications. Một trong những thế mạnh của chúng tôi là có thể sản xuất theo đơn hàng riêng theo yêu cầu ứng dụng cụ thể của khách hàng. Our philosophy here: We observe and understand your application, deal with the complexity of the measurement technology and deliver you simple-to-use measurement solutions, which make your work safer, easier and more efficient. Triết lý của chúng tôi là: chúng tôi quan sát và hiểu yêu cầu ứng dụng của Quý khách, áp dụng công nghệ đo lường vào việc sản xuất thực tiễn và trao cho Quý khách những giải pháp đo lường với cách sử dụng đơn giản nhất, làm cho công việc của các bạn trở nên an toàn hơn, dễ dàng hơn, và hiệu quả hơn.
TECHKON Spectro Products: Easy to use = Always in use
© 2017, VinaTam Co. Ltd. and TECHKON, Ho Chi Minh City, Nr.93-Street49-Ward Tan Ouy-District 7, Phone +84-(0) 902 66 92 62 www.vinatam.com

About TECHKON

by VinaTam Co. Ltd. as Official Distributor The world of TECHKON  | Made in GERMANY As a long-established German high-tec company TECHKON has more than 34 years of experience in the development and manufacture of high-quality spectral measurement technology. Core area is the development of products for quality control in the printing industry. The color measurement instruments of the TECHKON Spectro series are regarded as the industry benchmark. Another focus is the product range of material analysis solutions with SpectroBase as our main product.
Vài nét về công ty VINA TÂM Tầm nhìn chủ đạo “Chúng tôi cung cấp vật tư, nguyên liệu cho ngành in, cung cấp máy móc cũ và mới, tư vấn và đào tạo theo yêu cầu nhằm giúp tăng giá trị gia tăng, tính cạnh tranh hữu hiệu cho khách hàng”. Đối tượng khách hàng là: các công ty, nhà in, nhà xuất bản và các cá nhân hoặc tổ chức cần các giải pháp về in ấn, đóng gói và bao bì, cũng như các giải pháp bảo mật trong đóng gói và in ấn tiền tệ. Giá trị chính của chúng tôi Chúng tôi hợp tác bình đẳng với các đối tác và mong muốn các đối tác hợp tác bình đẳng với chúng tôi. Chúng tôi cam kết phục vụ khách hàng với thái độ tốt nhất.
Über VINA TÂM  Unsere Firmen Philosophie "Wir bieten Service und Produkte für unsere Kundschaft. Dies sind Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Materialien, neue und gebrauchte Machinen sowie Systeme, Dienstleistungen und Trainings welche notwendig oder sinnvoll sind, um die wirtschaftliche Konkurenzfähigkeit unserer Kunden zu erhöhen." Dies sind insbesondere: Druckereien, Verlage sowie alle die drucken oder Druckprodukte professionell anwenden. Unsere Werte "Best-Practice" ist der Anspruch an uns selbst. Wo Sie uns finden Wir haben unseren Sitz in Vietnam, Ho Chi Minh City (Saigon). 
About VINA TÂM  Our Core Vision "We market, service and produce consumables, materials, new and used machinery as well as systems, consultancy required to enhance the profitable competitiveness of our customers". That are: Printers, Publishers and all who use Print, Packaging and Labeling Solutions, as well as Security Solutions in Pack & Print or Currency. Our core value: We are commited to serve our customers with best practice. Who we are We are a group of well experienced persons from the Graphics Industry. We know Newspaper Business, Web-Fed as well as Sheet-Fed Production, Post-press (bookbindery), Labeling. We speak Vietnamese, English and German.
TECHKON SpectroDENS Easy to us = Always in use
Thế giới của TECHKON Là công ty thành lập lâu năm, chúng tôi có hơn 34 năm kinh nghiệm trong việc phát triển và sản xuất của ngành công nghệ kiểm tra màu chất lượng cao. Phạm vi cốt lỏi là phát triển những sản phẩm kiểm tra chất lượng trong ngành in ấn. Những thiết bị đo màu của TECHKON Model Spectro được xem như là dấu mốc của ngành công nghiệp này. Phạm vi tập trung thứ 2 là dãy sản phẩm các giải pháp phân tích nguyên vật liệu với sản phẩm mang tên SpectroBase.
© 2017, VinaTam Co. Ltd. and TECHKON Ho Chi Minh City, Nr.93-Street49-Ward Tan Ouy-District 7, Phone +84-(0) 902 66 92 62         www.vinatam.com 
Color Management easy to use !

About TECHKON

by VinaTam Co. Ltd. as Official Distributor The world of TECHKON  | Made in GERMANY As a long-established German high-tec company TECHKON has more than 34 years of experience in the development and manufacture of high-quality spectral measurement technology. Core area is the development of products for quality control in the printing industry. The color measurement instruments of the TECHKON Spectro series are regarded as the industry benchmark. Another focus is the product range of material analysis solutions with SpectroBase as our main product.
Vài nét về công ty VINA TÂM Tầm nhìn chủ đạo “Chúng tôi cung cấp vật tư, nguyên liệu cho ngành in, cung cấp máy móc cũ và mới, tư vấn và đào tạo theo yêu cầu nhằm giúp tăng giá trị gia tăng, tính cạnh tranh hữu hiệu cho khách hàng”. Đối tượng khách hàng là: các công ty, nhà in, nhà xuất bản và các cá nhân hoặc tổ chức cần các giải pháp về in ấn, đóng gói và bao bì, cũng như các giải pháp bảo mật trong đóng gói và in ấn tiền tệ. Giá trị chính của chúng tôi Chúng tôi hợp tác bình đẳng với các đối tác và mong muốn các đối tác hợp tác bình đẳng với chúng tôi. Chúng tôi cam kết phục vụ khách hàng với thái độ tốt nhất.
Über VINA TÂM Unsere Firmen Philosophie "Wir bieten Service und Produkte für unsere Kundschaft. Dies sind Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Materialien, neue und gebrauchte Machinen sowie Systeme, Dienstleistungen und Trainings welche notwendig oder sinnvoll sind, um die wirtschaftliche Konkurenzfähigkeit unserer Kunden zu erhöhen." Dies sind insbesondere: Druckereien, Verlage sowie alle die drucken oder Druckprodukte professionell anwenden. Unsere Werte "Best-Practice" ist der Anspruch an uns selbst. Wo Sie uns finden Wir haben unseren Sitz in Vietnam, Ho Chi Minh City (Saigon). 
About VINA TÂM  Our Core Vision "We market, service and produce consumables, materials, new and used machinery as well as systems, consultancy required to enhance the profitable competitiveness of our customers". That are: Printers, Publishers and all who use Print, Packaging and Labeling Solutions, as well as Security Solutions in Pack & Print or Currency. Our core value: We are commited to serve our customers with best practice. Who we are We are a group of well experienced persons from the Graphics Industry. We know Newspaper Business, Web-Fed as well as Sheet-Fed Production, Post-press (bookbindery), Labeling. We speak Vietnamese, English and German.
TECHKON SpectroDENS Easy to use = Always in use
Thế giới của TECHKON Là công ty thành lập lâu năm, chúng tôi có hơn 34 năm kinh nghiệm trong việc phát triển và sản xuất của ngành công nghệ kiểm tra màu chất lượng cao. Phạm vi cốt lỏi là phát triển những sản phẩm kiểm tra chất lượng trong ngành in ấn. Những thiết bị đo màu của TECHKON Model Spectro được xem như là dấu mốc của ngành công nghiệp này. Phạm vi tập trung thứ 2 là dãy sản phẩm các giải pháp phân tích nguyên vật liệu với sản phẩm mang tên SpectroBase.

v7.00  69